Ingen julgransplundring 2014 !

Som tidigare meddelats har vi alltså ingen möjlighet att genomföra några inomhusaktiviteter  än så länge på grund av den pågående renoveringen av främst entré- och toalettutrymmen. Det blir alltså ingen julgransplundring i år,

Jansson-lågoch följdaktligen inte någon Janssonskväll heller.

Annonser

Gott Nytt År !

Tillönskas alla läsare av BGF Böljans hemsida !

Fyrverkeri

För att summera lite av höstens stora arbetsinsats med Lokalens upprustning följer här några bilder från olika stadier och vi kan bara glädjande konstatera att snickargruppen även hann få entrétaket på plats före årets slut.

Böljan 2013 019-låg

Böljan 2013 021Böljan 20131021 006DSC09523DSC09588DSC09593

JUL 2013

Så kom då äntligen, trots det gröna vädret, Tomten med sina klappar ut till Björkön.

IMG_1011

Och för Böljans del var det inte vilken klapp som helst, utan strax före jul fick vi besked från kommunen att vår ansökan om ytterligare bidrag för att kunna genomföra köksrenoveringen på Lokalen hade beviljats med SEK 90 000:- !!!

Detta innebär att vi nu är berättigade att söka det dubbla beloppet från Boverket för samma ändamål och om det blir tillslag även där, kan vi således se fram mot maximalt ytterligare SEK 180 000:- under år 2015 för upprustningen av vår Lokalen.

En stor klapp (på ryggen) till styrelsens ledning för lyckade ansökningar och ett stort tack till våra kreditgivare för att vi kunnat ”tjuvstarta” med delprojekt 1, som omfattar handikapptoa och ny entré, innan bidragen betalas ut. Sist men inte minst, våra ovationer till de fantastiska hantverkare som avsatt ett oräkneligt antal oavlönade arbetstimmar under hösten för att få renoveringen skaltät innan vintern.

Advent

Många trotsade det blåsiga vädret och sökte sig till Lokalen på 1:a advent för att ta del av

IMG_0945utbudet från knallar och Byggdegårdsföreningens skinklotteri och hamburger-/fikaförsäljning under ljuskedjornas sken.

För de åksugna fanns hästskjuts med vagn och nyfikna sökte sig till det mörkare hörnet där Tomten synts till…

IMG_0940

Stort tack till alla som deltog.

Nyhetsbrev Nr 2 har kommit !

Bygdegårdsföreningen Böljan                nr 2

www.boljan.org                                                                                            November 2013

Ett kalenderår går fort och snart närmar vi oss jul. Bygdegårdsföreningen Böljan har under året fortsatt arbetet med att både bedriva en aktiv föreningsverksamhet och den nödvändiga upprustningen av vår lokal. Som vi under sommaren meddelat på  hemsidan har Boverket beviljat föreningen ett stöd på 200.000 kr för att göra lokalen tillgänglig för alla oavsett funktionshinder. Här följer en resumé om vad som har hänt sedan försommaren.

Vår Hemsida

Först en oförbehållsam ursäkt för att vår hemsida p.g.a. främst tekniska problem inte har uppdaterats och försetts med ny information under lång tid. Vi hoppas att alla problem nu ska vara lösta och att vi ska kunna använda hemsidan för att såväl lämna information till som att få synpunkter från våra medlemmar, dvs att hemsidan blir ett arbetsredskap för att hålla kontakten med medlemmarna och göra dem delaktiga i verksamheten.

Vår föreningsverksamhet

Glädjande nog kan vi konstatera att medlemsavgifterna har ökat under innevarande verksamhetsår vilket innebär att vi blir allt fler. Att öka medlemsantalet var en av årets prioriterade uppgifter vilket gör det än mer glädjande.

Under sommaren och hösten har festkommittén inbjudit till flera trevliga arrangemang.  Sommarfesten i början av juni hade närmare 60 deltagare, dvs fullsatt. En allsångskväll i juli anordnades med Marie Söder som allsångsledare samlade ca 50 sångvilliga deltagare. I september avnjöts den traditionella surströmmingen, med servering även av sill till de som föredrog det. Under augusti hyrdes lokalen ut till en ”loppisdag” med försäljning av allehanda ting.

Under hösten har gåbingo med kaffeservering anordnats med god uppslutning. Inte minst vid dessa tillfällen visar det sig att lokalen återigen har blivit en naturlig mötesplats där de sociala banden stärks i bygden. Det är bl.a. så man bygger ett starkt och sammanhållande lokalsamhälle.

 

 

Vår fastighet

IMG_0919

En förening av vårt slag har normalt knappa resurser och därmed små möjligheter att genomföra mer genomgripande förändringar på gott och ont. Det goda är att förändringarna sker i en takt som medlemmarna lätt kan följa men ska man i stort sett rusta hela fastigheten både ut- och invändigt tar det väldigt lång tid.

I och med Boverkets beviljade stöd till att anordna en helt ny entré med altandäck och ramp samt att bygga två nya toaletter varav en s.k. RWH med tillräckliga utrymmen för bl.a. rullstolburna ändrades förutsättningarna radikalt. Visserligen får föreningen inga bidragspengar förrän åtgärderna är genomförda, besiktigade och godkända ( i detta fall tidigast  i januari 2015), men i och med att några medlemmar medverkar till att förskottera pengar för de tjänster och material vi behöver för de planerade åtgärderna har föreningen kunnat snabba upp processen.

Till att börja med genomfördes en del nödvändigt markarbete samt gjutning av plintar för den nya entrén och för uppförande av ett altandäck. Därefter har ytterdörr och sidoljus köpts in och monterats.

Styrelsen beslutade därefter att av såväl byggnadstekniska som ekonomiska skäl riva den gamla entrén och bygga nytt från grunden. Detta möjliggjorde att vi även kan tillskapa ett sovrum till den lägenhet som finns på andra våningen. Ytterligare ett skäl att snabba upp byggprocessen är den annalkande vintern. Genom att resa och bygga färdigt det yttre skalet innan vintern, har vi skapat förutsättningar för att i en lugnare takt genomföra inredningen av de nybyggda delarna.

De byggnadsåtgärder vi nu genomför kräver inget bygglov, men efter det att föreningen har gjort en anmälan till Sundsvalls kommun byggnadskontor om planerade åtgärder har föreningen fått välbehövliga anvisningar för utförandet av såväl RWH som entré och ramp som kommer att följas.

Föreningen har också låtit sotningsdistriktet genomföra en besiktning av murstock och skorsten. Resultatet av besiktningen är att med vissa åtgärder, bl.a. att mura om skorstenen som läcker, kan eldstaden göras om från fotogen till t.ex. fliseldning och under vintertid användas för uppvärmning av den stora samlingssalen.

I enlighet med tidigare redovisade planer avser föreningen att med start under andra halvåret 2014 fortsätta upprustning med ett nytt kök, ett nytt förråd och byggandet av en ny ingång till lägenheten på övervåningen. Föreningen har därför per 30 september ansökt om ett kommunalt bidrag till allmänna samlingslokaler på 90.000 kr. Information om vår ansökan har beviljats, kommer i december detta år.

Beviljas bidraget kommer föreningen att ansöka om ytterligare stöd från Boverket för återstående åtgärder i projektet. Boverket kan inte bevilja pengar till åtgärderna om inte föreningen får kommunens stöd.

Planerad föreningsverksamhet

Affisch advent 2013 julfärg-II

Styrelsen arbetar med att anordna en adventsmarknad den 1 december där aktiviteterna ska ske utomhus. Julpysslet för barnen som anordnades förra året kan inte genomföras i år på grund av att lokalerna inte är tillgängliga under byggnationen. Se mer information om detta på affisch och/eller via e-post. De medlemmar som har tillgång till e-post men ännu inte lämnat sin e-postadress till föreningen ombeds göra det så att ni snabbt kan nås med information.

Vernissage i knutarna

Du har väl inte missat den fina vernissagen i Skatan? Det är ett gäng kreativa själar som samlats i Skumucken och målat tillsammans. Resultatet går alltså att beskåda i Skatgalleriet nu under sommaren.

Kanske det är något även för Böljan att ta efter? Om inte målning så varför inte engelska, knyppling eller båtbyggeri? Bara fantasin sätter gränser.

Läs mer om Skumuckenmålarna här:

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.6140239-konstnarsjalar-med-populart-vernissage

Sydafrikansk naturfilmare inspirerar

Det är filmaren Michael Raimondo från Sydafrika som är här för att filma arkitekten Anders Nyquist och hans kretsloppsprojekt. Michael gör ett extra stopp på Björkön onsdagen den 19 juni kl 19.00 och bjuder på ett föredrag och visa delar av sina filmer i Bygdegårdsföreningen Böljans lokal på Björkön, Njurunda. Behållningen från kvällen går oavkortat till renoveringen av Lokalen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Michael Raimiondo har regisserat och producerat över 150 filmer och hans arbete har visats på såväl Discovery som BBC och National Geographic.

Filmar ekoarkitekt i Njurunda
Nu befinner han sig i Njurunda för att rikta sin kamera mot arkitekten Anders Nyquist och hans arbete. Anders Nyquist som naturligtvis ser fram mot filmperioden som sträcker sig över två veckor och hela Norrland.

– Vi möttes i Sydafrika i februari och nu är han här för att göra tio 5-minuters TV-filmer inspirerade av projekt med anknytning till EcoCycleDesign. Otroligt roligt att nå ut med mitt hållbara och kretsloppsanpassade tänk till en bredare publik.

Raimondo och hans team har specialiserat sig på just grön teknologi och nu ska de alltså följa Anders Nyquist olika projekt. Filmerna ska beskriva projektens olika idéer, erfarenheter och hur de kan påverka i framtiden. Filmerna kommer att distribueras i Sydafrika men också över hela världen.

–  Filmerna kommer inte att vara heltäckande utan ska vara just inspirerande, berättar Anders Nyquist. Vi kommer att börja på måndag på Laggarbergs skola och sedan har vi två intensiva veckor framför oss.

Föredrag och filmvisning på Lokalen, Björkön
Onsdagen den 19 juni kl 19.00 kommer Raimondo att berätta om sitt arbete och visa delar ur sin filmproduktion för allmänheten i BGF Böljans lokal på Björkön, Njurunda. Michael Raimondo tar för föredraget inget arvode och hela inträdet går oavkortat till renoveringen av bygdegården.

För mer information kontakta

Filmprojektet
Anders Nyquist, arkitekt 060-360 31, 070-399 88 68 E-post: anarkab@telia.com

Länk till Michael Raimondos företag Green Ranaissance Production www.greenrenaissance.co.za

Anmälan!
Bokning av deltagande vid föredraget till Ingrid Nyquist, 060-360 31 eller ingridnyquist@telia.com. Entré 100 kr vilket betalas kontant på plats. (Fika ingår!)

Alla pengar går oavkortat till Böljan!

I media

SVT Mittnytt: Filmare följer Anders Nyquist

Dagbladet: Skolan med i tv-film

 

Möte, fest och bygg…

Det var 23 medlemmar på årsmötet och alla verkade nöjda med Böljan och dess verksamhet. Vilket naturligtvis känns extra roligt! Nedan hittar du också lite smått och gott om vad som händer i föreningen.
Det justerade protokollet publiceras senare men vi förstår om ni är så otroligt nyfikna på vad som hände på mötet så ni inte kan vänta längre. Här finns läsning om såväl fibernät som Boverkspengar – och inte minst en Löransbo i festkommittén. Så håll till godo!
Sommarfest med succétrubadur
Senare på kvällen var det en hejdundrande sommarfest med ett drygt 60-tal middagsgäster. Marie Söder har verkligen gjort succé på Björkön!
Det bjöds också på två bejublade framträdanden av Pistvakt. Det vill säga festkommitténs alter ego. Festkommittén med Janet Eckman i spetsen som ännu en gång genomfört ett fantastiskt arrangemang!
 
Renovering av Lokalen
När det gäller arbetsdagar är ännu inget bestämt eftersom vi vill planera mer i detalj hur det fortsatta arbete ska genomföras.
Det som närmast kommer att ske är det som redan är bestämt – det vill säga att göra klart dräneringen runt huset och också gjuta plintar för entrétak och för yttertrappan upp till lägenheten. Vi ska också fortsätta med att isolera och sätta panel runt huset.
Sponsring och reklam
Kom ihåg att du som är företagare gärna får köpa en annons här på hemsidan. Ring Sara Johansson 060-362 33 så får du veta mer.

Åsa Forsberg har gjort i ordning en sponsortavla
som är ett riktigt konstverk. Tack Åsa för det!

Vi har också fått löfte om en sponsrad flaggstång. Kul om vi kunde hitta flaggan i topp när vi är i Lokalen!

ST: Vill skapa mötesplats för bygden

Nu har Sundsvalls tidning uppmärksammat föreningen. Kul! Så här lyder artikeln: 

Björkön Bygdegården på Björkön beviljas bidrag på 200 000 kronor. Nu har bygdegårdsföreningen flera planer för byggnaden. – Det är bara fantasin som sätter gränser, säger arkitekten och föreningsmedlemmen Anders Nyquist.

Det är Boverket som har beviljat bygdegårdsföreningen Böljan ett bidrag på 200 000 kronor. Pengarna ska användas till att göra bygdegården mer tillgänglig. Man ska flytta entrén och göra den handikappsanpassad, bygga en altan och en handikappsanpassad toalett.

– Det är första steget, säger Anders Nyquist.

Längre fram vill föreningen rusta upp köket, bygga ett förråd och successivt byta ut möbler. Bland annat. Anders Nyquist har ritat de planerade om- och tillbyggnaderna.

– Tanken är att ha öppet för alla typer av verksamhet året runt, säger han.

Böljan är en ideell förening som bildades 2010. Året därpå tog föreningen över bygdegården från IOGT-NTO. Nykterhetsorganisationen hade drivit verksamheten i bygdegården sedan 50-talet, då den blomstrade. Men sedan sinade organisationens medlemmar. Därför beslutade man sig i bygden för att skapa en ny förening som jobbar mot ett gemensamt mål.

– Vi vill återskapa det som fanns på 50-talet. Bygdegården ska bli en naturlig knytpunkt igen, säger Birger Svensson, ordförande i Böljan.

– I dag finns inga sådana mötesplatser, säger Anders Nyquist.

Många i bygden har engagerat sig i planerna för bygdegården. Birger Svensson och Anders Nyquist tycker det är bra att bygden inte förlitar sig på kommunen, utan tar saken i egna händer.

– Människor här ställer upp med kunskap, kraft och material. Det är så ett samhälle byggs från grunden. Man hjälper varandra, säger Anders Nyquist.

Sedan Böljan tog över bygdegården 2011 har man bland annat isolerat om, dränerat och målat. Föreningen har kallat till arbetsdagar och allt har finansierats av föreningens verksamhetsinkomster. Bidraget från Boverket blir nu ett välkommet tillskott.

– Det finns inte många som stöder denna typ av verksamhet, säger Birger Svensson.

I nuläget arrangerar Böljan bland annat Valborgsfirande, gåbingo, allsångskvällar och surströmmingsfest. I framtiden vill föreningen utöka verksamheten. Birger Svensson och Anders Nyquist berättar om planer på mer barn- och ungdomsverksamhet, catering, turistinformation och studiecirklar. Bland annat.

– Men vi tar det i vår takt, säger Birger Svensson.

Nu vill man främst stabilisera verksamheten, för att sedan få den att växa.

Linette Israelsson 060–197164 linette.israelsson@st.nu

Här hittar du länken till artikeln på st.nu. Där finns också bilder!

200 000 kr till Böljan

Pressmeddelande

Nu står det klart att upprustningen av den gamla IOGT-lokalen på Björkön, Njurunda, kan fortsätta. Det är Boverket som beviljat Bygdegårdsföreningen Böljan maxbeloppet 200 000 kronor för att göra samlingslokalen mer tillgänglig. 

Fasad mot vägen. Lokalen, Björkön. April 2013.

Fasad mot vägen. Lokalen, Björkön. April 2013.

– Fantastiskt! Nu kan vi äntligen kavla upp ärmarna och sätta igång arbetet på riktigt, säger Birger Svensson, ordföranden i föreningen.

90 föreningar delar på Boverkets 23 miljoner

Boverket hade 23 miljoner att dela ut och av 230 ansökningar var till slut Bygdegårdsföreningen Böljan en av de 90 föreningar som fick ta del av pengarna.

Pengarna ska gå till att rusta upp entré och toaletter och göra dessa tillgängliga för alla. Något som  Birger Svensson ser som ytterst viktigt.

–  I dag är det i stort sett omöjligt att ens ta sig in i byggnaden  med rullstol till exempel, det tycker vi är akut att ordna. Självklart ska alla ha samma möjlighet att delta i vår verksamhet.

Gammal förening i ny skepnad

Bygdegårdsföreningen Böljan startade 2010 då IOGT-föreningen Logen Böljan skänkte den gamla samlingslokalen till den nybildade föreningen. Målet var då att återigen fylla lokalen med liv men inte minst att se över det stora renoveringsbehovet. Renoveringen av lokalen har redan startat med pengar som föreningen själva samlat in.

– De här nya pengarna från Boverket ger oss en riktig kickstart! Så småningom kommer vi att rusta upp hela lokalen men det här är en otroligt bra start för en förening som bara är tre år gammal, säger Birger Svensson. Vi har runt 200 medlemmar och det är en viktigt samlingspunkt i byn som nu får sig ett rejält lyft.

Lokal arkitekt ritar hållbart

Eftersom arkitekten  Anders Nyquist är en av medlemmarna i föreningen och bor sedan mer än 40 år på Björkön fick han rita om- och tillbyggnationerna. Han poängterar vikten av att vårda denna fina mötesplats på Björkön.

– Vi ska inte bara bygga tillgängligt. Vi ska också bygga hållbart. Vi vill inte ha byggnaden i samma skick igen om ett antal år.  Det är också otroligt viktigt att alla känner sig delaktiga och vet vad som ska göras och varför. Det är då en byggnad inte bara blir en byggnad utan en samlingsplats på riktigt.

För mer information kontakta
Birger Svensson, ordförande 060-361 82, 070-680 42 90 birger.a.svensson@telia.com
Anders Nyquist, arkitekt 060-360 31, 070-399 88 68 anarkab@telia.com

Mer om Boverkets fördelning av bidragen.